משיק הייתה גורם מקצועי מרכזי בהטמעה וביישום האלקטרוני המכרזים המקוונים בקבוצה שלנו. במהלך שנה של עבודה משותפת מול משיק יישמנו עשרות מכרזים אלקטרוניים, שחלקם נחשבו לחדשניים גם בקבוצה הגלובלית עצמה. בתהליך זה השגנו חיסכון כספי ניכר וערכים חשובים נוספים, כמו ריכוז וניתוח של מידע קודם למכרז, השלטת סדר במספר הספקים הפעילים, קבלת תמונה מלאה של הרכש בעזרת כלים מקצועיים מודרניים ועוד. מעורבות הצוות המקצועי של משיק בתהליך הייעוץ, ההכנה וניהול המכרז הייתה גורם משמעותי בהצלחה שלנו.