7.4.24 קול קורא- ועדת היגוי לכנס בכירי המשק

למי הכנס מיועד: בכירי הרכש
תאריך: 07/04/2024
שעה: 15:30

:לרישום לחץ כאן

https://www.scm-forum.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90-%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%92%D7%95%D7%99-%D7%9C%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%A8%D7%9B%D7%A9/