כנס בכירי הרכש 15.06.2022

תאריך: 15/06/2022
שעה: 08:00