נמל חיפה בדרך לצאת מכרז, וכך הוא יתבצע

שתפו באמצעות:
רשות החברות עולה שלב בהפרטת נמל חיפה. תהליך המכרז יתבצע בעליות מחיר בסכומים ובזמנים מוגדרים מראש, עם אפשרות להפסיק את הליך המכירה במידה וההצעה נמוכה מדי רשות החברות הממשלתיות הודיע על בחירתה בחברת הייעוץ "משיק" לביצוע הליך המכרז למכירת נמל חיפה. המכירה תתבצע בתיחור דינמי, במודל שפותח במחלקת המכרזים של משיק על פי דרישות רשות החברות. 
אריה בן-שמואלי מנכ"ל משיק הסביר כיצד יתבצע המכרז: "סוג המכרז שפותח במיוחד לצורך זה הנו "מכרז יפני עולה". במכרז הפועל בשיטה זו, המערכת מעלה את המחיר באופן אוטומטי בסכומים ובזמנים מוגדרים מראש. המחיר המעודכן שמופיע במערכת, הוא המחיר שבו יימכר הנמל. בשיטה שנבחרה, על המתמודדים בכל סבב לשוב ולאשר את המחיר, כאשר הזוכה הינו זה שנשאר אחרון בהתמחרות המקוונת. את ההתמחרות בהליך המכרזי המשוכלל והייחודי יובילו רשות החברות, החשב הכללי ומנכ"ל האוצר".
למרות השימוש הצפוי בהליך המכרזי החדש, לנציגי המדינה נותרת האפשרות להפסיק את הליך המכירה במידה וההצעה נמוכה מדי, או לנהל עם המציע שהציע את ההצעה הגבוהה ביותר משא ומתן לקבלת הצעה משופרת. המדינה גם שומרת לעצמה את הזכות לפנות למציע השני או השלישי במידה וההצעה הראשונה נפסלת מסיבה כלשהי. זאת ועוד, ברשות החברות יפצו את המתמודדים השני והשלישי בכ-10 מיליון ש"ח כל אחד, על מנת להותיר אותם בתמונה המכרזית לאורך התהליך כולו. 
כזכור, בינואר 2020 קיבלה ועדת שרים לענייני הפרטה את ההחלטה (מס' מח/11) בדבר מכירת חברת נמל חיפה בע"מ. בהחלטה נקבע כי יש למכור את כל אחזקות המדינה בחברה בדרך של מכירה פרטית, כמקשה אחת, לרוכש אסטרטגי, בשילוב עם גיוס הון לחברה באמצעות הקצאת מניות החברה לרוכשים.