הפרטת נמל חיפה: רשות החברות בחרה במערכת של משיק להליך התיחור

שתפו באמצעות:

המכירה תתבצע בתיחור דינמי, במודל מיוחד שפותח במחלקת המכרזים של משיק על פי דרישות רשות החברות.

אריה בן-שמואלי, מנכ״ל משיק: ״ההליך יתבצע בשיטה של מכרז יפני עולה״. למרות השימוש הצפוי בהליך המכרזי החדשני, לנציגי המדינה נותרת האפשרות להפסיק את הליך המכירה. רשות החברות בחרה במערכת ייחודית של חברת הייעוץ הבינלאומית משיק לביצוע הליך המכרז למכירת נמל חיפה. המכירה תתבצע בתיחור דינמי, במודל מיוחד שפותח במחלקת המכרזים של משיק על פי דרישות רשות החברות.

כזכור, בינואר 2020 קיבלה ועדת שרים לענייני הפרטה את ההחלטה (מס׳ מח/11) בדבר מכירת חברת נמל חיפה בע״מ. בהחלטה נקבע כי יש למכור את כל אחזקות המדינה בחברה בדרך של מכירה פרטית, כמקשה אחת, לרוכש אסטרטגי, בשילוב עם גיוס הון לחברה באמצעות הקצאת מניות החברה לרוכשים.

אריה בן-שמואלי, מנכ״ל משיק: ״הבחירה בחטיבת הטכנולוגיות של משיק לבניית מכרז ייחודי ההולם את דרישות ההליך סביב מכירת נמל חיפה, הינה הבעת אמון ביכולות החברה לספק מענה מקצועי ברמה הגבוהה ביותר. רשות החברות תרה אחר מערכת שתוכל לתת מענה למכרז המורכב למכירת נמל חיפה, כאשר סוג המכרז שפותח במיוחד לצורך זה הנו ׳מכרז יפני עולה׳.

במכרז הפועל בשיטה זו, המערכת מעלה את המחיר באופן אוטומטי בסכומים ובזמנים מוגדרים מראש. המחיר המעודכן שמופיע במערכת, הוא המחיר שבו יימכר הנמל. בשיטה שנבחרה, על המתמודדים בכל סבב לשוב ולאשר את המחיר, כאשר הזוכה הינו זה שנשאר אחרון בהתמחרות המקוונת. את ההתמחרות בהליך המכרזי המשוכלל והייחודי יובילו רשות החברות, החשב הכללי ומנכ"ל האוצר״.

למרות השימוש הצפוי בהליך המכרזי החדשני, לנציגי המדינה נותרת האפשרות להפסיק את הליך המכירה במידה וההצעה נמוכה מדי, או לנהל עם המציע שהציע את ההצעה הגבוהה ביותר משא ומתן לקבלת הצעה משופרת. המדינה גם שומרת לעצמה את הזכות לפנות למציע השני או השלישי במידה וההצעה הראשונה נפסלת מסיבה כלשהי. זאת ועוד, ברשות החברות יפצו את המתמודדים השני והשלישי בכ-10 מיליון שקל כל אחד, על מנת להותיר אותם בתמונה המכרזית לאורך התהליך כולו.